czwartek, 18 październik 2018 
Menu Przedmiotowe
Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku
Inne Dane Publiczne Drukuj
Napisał Administrator   
środa, 03 wrzesień 2003

 Informacji do prasy, radia, telewizji, w sprawach z zakresu działania Spółki jako całości, udzielają członkowie Zarządu.


 Kierownicy jednostek organizacyjnych udzielają informacji z zakresu działania swoich jednostek.

 Udzielanie zezwoleń na udostępnienie prasie „ radiu i telewizji materiałów informacyjnych odbywać
się może jedynie za zgodą członków Zarządu Spółki bez naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.


 Pracownicy mają prawo udzielić informacji z zakresu przydzielonych im do załatwienia spraw.


 Udzielanie informacji nie może naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych w Spółce.


 Udostępnianie informacji dostarczanych do systemu statystycznego następuje w trybie ogólnie obowiązujących przepisów.

 Udostępnianie informacji, stanowiących tajemnicę państwową lub służbową następuje w trybie obowiązujących przepisów szczegółowych.

Ostatnia aktualizacja ( środa, 10 marzec 2004 )
Kto jest Online
Aktualnie jest 13 gości online
Najczęściej czytane
: Home :: Informacje Podstawowe :: Przedmiot Działalności :: Status Prawny Spółki :: Organizacja :: Organy Spółki :: Struktura Właścicielska :: Majątek :: Taryfy :: Zamówienia Publiczne :: Dane Publiczne :: Inne Dane Publiczne :: Instrukcja Obsługi :: Administrator :: Odnośniki :: Serwis BIP.gov.pl :: Historia Zmian :
powered by mambo open source designed by _KakoleK_