Strona G堯wna arrow RODO czwartek, 24 wrzesie 2020Przedsi瑿iorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w 安idniku Sp. z o.o.  z siedzib i adresem w 安idniku (21-040) przy ulicy C.K.Norwida 9, wpisane do Rejestru Przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem 0000103152; REGON 430635748, NIP 713-10-21-101Kapita w豉sny:3 569 100 PLN