DYSPOZYTOR SIECI CIEPŁOWNICZEJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek sp. z o.o. w Świdniku.

w dniu 9.05.2022r. zakończy sezon grzewczy.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdniku informuje, że decyzją z dnia 7 października 2021 roku nr OLB.4210.24.2021.AWr DKN 261 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

Nowa taryfa obowiązuje od 8 listopada 2021 roku do 7 listopada 2022 roku.

Została ona opublikowana 7 października 2021 roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i jest dostępna na naszej stronie w zakładce BIP/Taryfa dla ciepła