Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku informuje, że awaria została usunięta i ciepło oraz ciepła woda są dostarczane do odbiorców

 

AWARIA 29-01-2021