Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 09.10.2023r. PEC Spółka z o.o. rozpoczyna sezon grzewczy w mieście.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o., w związku z wprowadzeniem od 06.10.2022r. nowej taryfy dla ciepła w Elektrociepłowni Veolia Wchód Sp. z o.o. oraz planowanym wzrostem cen w taryfie "PEC" Spółka z o.o., informuje, że mieszkańcom rozliczającym się indywidualnie z "PEC" zostaną dostarczone nowe książeczki opłat na okres XI-XII.2022r., uwzględniające zwiększone zaliczki w tym okresie.

Podwyższenie zaliczek ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia dużych dopłat po wykonaniu rocznego rozliczenia energii cieplnej

 

Informacja dla Odbiorców ciepła

Informujemy, że od dnia 06 października 2022 r. została wprowadzona taryfa dla ciepła przez Veolia Wschód Sp. z o.o. dla źródła ciepła w Świdniku
zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją OLB.4210.29.2022.AWr.

Na podstawie informacji z Veolii Wschód Sp. z o. o. średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła w Świdniku wynosi 97,89 zł/GJ

W związku z powyższym źródło w Świdniku nie jest aktualnie objęte ceną z rekompensatą wynikającą z Ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967).