Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdniku informuje, że decyzją z dnia 24 października 2022 roku nr OLB - 4210.45.2022.EBo DKN 261 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

Nowa taryfa obowiązuje od 8 listopada 2022 roku do 7 listopada 2023 roku.

Została ona opublikowana 24 października 2022 roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i jest dostępna na naszej stronie w zakładce BIP/Taryfa dla ciepła

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o., w związku z wprowadzeniem od 06.10.2022r. nowej taryfy dla ciepła w Elektrociepłowni Veolia Wchód Sp. z o.o. oraz planowanym wzrostem cen w taryfie "PEC" Spółka z o.o., informuje, że mieszkańcom rozliczającym się indywidualnie z "PEC" zostaną dostarczone nowe książeczki opłat na okres XI-XII.2022r., uwzględniające zwiększone zaliczki w tym okresie.

Podwyższenie zaliczek ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia dużych dopłat po wykonaniu rocznego rozliczenia energii cieplnej

 

Cele Przedsiębiorstwa na 2021 rok przedstawiają się następująco:

 

  • Zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła o parametrach spełniających życzenia odbiorców z uwzględnieniem optymalizacji kosztów.

Przedsiębiorstwo, poprzez rozwój posiadanego system telemetrii – inteligentnego nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą, kontroluje w sposób ciągły pracę sieci ciepłowniczej. Po zakończeniu sezonu grzewczego przeprowadzone zostaną badania szczelności oraz przeglądy i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych.

 

  • Doskonalenie jakości usług w celu poprawy zadowolenia klientów.

Głównym priorytetem Spółki jest zadowolenie klientów ze świadczonych usług. Cel ten jest realizowany w oparciu o przyjęte wewnętrzne normy zawarte w instrukcjach dotyczących obsługi klientów i współpracy z nimi. W PEC Sp. z o.o. funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta oraz całodobowo pogotowie ciepłownicze.

 

  • Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej pozwalający na pozyskanie optymalnie dużej ilości przyłączonych do sieci nowych obiektów z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Spółka w sposób ciągły monitoruje planowane oraz prowadzone inwestycje  będące w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzja o przyłączeniu obiektu zapada z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. W 2021 roku Spółka zamierza prowadzić inwestycje związane z przyłączeniem sześciu nowo budowanych domów mieszkalnych: 4 przy ul. gen. Grota-Roweckiego, 1 przy ul. Św. Brata Alberta , 1 przy ul. Klonowej oraz budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Kusocińskiego.

 

  • Wdrażanie programu „Ciepła woda dla Świdnika z sieci miejskiej”.

Spółka ponownie zwróci się do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją współpracy przy wdrażaniu programu „Ciepła woda dla Świdnika z sieci miejskiej”, którego celem jest likwidacja piecyków gazowych i zastąpienie ich dostawą ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego. Dotychczasowe próby nie spotkały się z aprobatą naszych kontrahentów.

 

  • Dywersyfikacja źródła zasilania w ciepło.

W ramach podpisanego listu intencyjnego, Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało współpracę z Megatem EC – Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która  ma na celu budowę ciepłociągu łączącego sieć EC-MT z siecią PEC. Megatem EC – Lublin, jako strona wiodąca, jest w trakcie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ten cel. Realizacja powyższej inwestycji pozwoliłaby uzyskać drugie źródło zasilania w ciepło dla miasta Świdnik. Powyższy cel jest bardzo ważny ze względu na zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta oraz urynkowienie ceny zakupu ciepła.

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku informuje, że awaria została usunięta i ciepło oraz ciepła woda są dostarczane do odbiorców.

 

 AWARIA 18-02-2021

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku informuje, że z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa nastąpiło uszkodzenie sieci ciepłowniczej w obszarze ulicy Kopera, dotyczy to budynków nr 7 i 9.

Przedsiębiorstwo przystąpiło do usuwania przyczyn awarii, dołożymy wszelkich starań żeby przerwa w dostawie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej była jak najkrótsza.

O usunięciu awarii niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Za utrudnienia w dostawie ciepła i ciepłej wody przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.