Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – polska ustawa regulująca całokształt spraw związanych z polityką energetyczną państwa.

Ustawa określa:

  • zasady dostarczania paliw i energii;
  • zasady polityki energetycznej państwa;
  • kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych;
  • przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

 

Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dz.U. 2020 poz. 718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718). Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw branży ciepłowniczej i zwiększyć możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację w otoczeniu rynkowym.