Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku informuje, że awaria została usunięta i ciepło oraz ciepła woda są dostarczane do odbiorców.

 

 AWARIA 18-02-2021