DYSPOZYTOR SIECI CIEPŁOWNICZEJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,
że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz Viliko Sp. z o.o. w dniu 10.05.2021r. zakończyło sezon grzewczy.

 

Przypominamy!
Ogrzewanie budynku włączamy i wyłączamy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku