DYSPOZYTOR SIECI CIEPŁOWNICZEJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek sp. z o.o. w Świdniku.

w dniu 9.05.2022r. zakończy sezon grzewczy.

 

Przypominamy!
Ogrzewanie budynku włączamy i wyłączamy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku