Informacja dla Odbiorców ciepła

Informujemy, że od dnia 06 października 2022 r. została wprowadzona taryfa dla ciepła przez Veolia Wschód Sp. z o.o. dla źródła ciepła w Świdniku
zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją OLB.4210.29.2022.AWr.

Na podstawie informacji z Veolii Wschód Sp. z o. o. średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła w Świdniku wynosi 97,89 zł/GJ

W związku z powyższym źródło w Świdniku nie jest aktualnie objęte ceną z rekompensatą wynikającą z Ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967).