Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdniku informuje, że decyzją z dnia 24 października 2022 roku nr OLB - 4210.45.2022.EBo DKN 261 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

Nowa taryfa obowiązuje od 8 listopada 2022 roku do 7 listopada 2023 roku.

Została ona opublikowana 24 października 2022 roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i jest dostępna na naszej stronie w zakładce BIP/Taryfa dla ciepła