Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 09.10.2023r. PEC Spółka z o.o. rozpoczyna sezon grzewczy w mieście.

Przypominamy!
Ogrzewanie budynku włączamy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku