Opis alternatywBudowa dachu kotłowni (obecnie PEC i TKŚ)ny powinien przekazać treść ilustracji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. zostało powołane Uchwałą Nr XVIII/135/95 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 7 września 1995 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 Lit. F ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 wraz z późniejszymi zmianami).

Działalność Spółki została zarejestrowana 29 stycznia 1996 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Dział B Nr 3622, a następnie 3.04.2002 roku Spółkę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000103152.


„PEC” w Świdniku Sp. z o.o. jest firmą ciepłowniczą z ponad 48 letnim doświadczeniem w zakresie dystrybucji ciepła.


Początki powstania świdnickiej sieci ciepłowniczej miały miejsce w ramach Miejskiego Zarządu Budownictwa Mieszkaniowego.

 

W kolejnych latach dostarczaniem ciepła w naszym mieście zajmowało się Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, z którego 1991 roku został wyodrębniony Miejski Zakład Energetyki Cieplnej.

 

Właśnie na bazie tego zakładu w 1996 roku powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o..