Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Dane techniczne sieci ciepłowniczej w Świdniku

 

Moc zamówiona w Veolii

46,00 MW

Przepływ

753,0 m3/h

Moc zamówiona przez odbiorców

55,09  MW

Parametry dostawy

125/ 70 0C

Długość sieci ciepłowniczej

41,48 km

wysokie parametry

26,35 km

niskie parametry

15,13 km

w tym sieci preizolowane

14,38 km

Pojemność zładu łącznie

1523,8 m3

wysokie parametry

1311,8 m3

niskie parametry

212,0 m3

Ilość wymiennikowni grupowych

11 szt.

stacje zmieszania pompowego

3 szt.

węzły c.o.+c.w.

5 szt.

węzły c.o

3 szt.

Ilość węzłów indywidualnych

236 szt.

węzły strumienicowe

40 szt.

Ilość liczników ciepła

656 szt.

Wszystkie węzły są w 100% zautomatyzowane (regulacja pogodowa)

Dane: styczeń 2024