Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wskaźniki efektywności energetycznej dla systemu ciepłowniczego w Świdniku

 

  1. Udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego

                                                                                                          αDH = 80,91%

  2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła systemowego w Świdniku 

                                                                                                            WP,c =1,206

  3. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego

                                                                                                                UDH = 0%

 

Dane: maj 2023