Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Dane techniczne sieci ciepłowniczej w Świdniku

 

Moc zamówiona w Veolii

46,0 MW

Przepływ

753,0 m3/h

Moc zamówiona przez odbiorców

53,34 MW

Parametry dostawy

125/ 70 0C

Długość sieci ciepłowniczej

40,54 km

wysokie parametry

25,00 km

niskie parametry

15,54 km

sieci preizolowane

11,54 km

Pojemność zładu łącznie

1517,6 m3

wysokie parametry

1305,6 m3

niskie parametry

212,0 m3

Ilość wymiennikowni grupowych

11 szt.

stacje zmieszania pompowego

3 szt.

węzły c.o.+c.w.

5 szt.

węzły c.o

3 szt.

Ilość węzłów indywidualnych

224 szt.

węzły strumienicowe

56 szt.

Ilość liczników ciepła

645 szt.

Wszystkie węzły są w 100% zautomatyzowane (regulacja pogodowa)

Dane: luty 2021