Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem numeru alarmowego

pogotowie

Przed zgłoszeniem zalecamy sprawdzenie czy budynek znajduje się na liście obiektów które podlegają naszej konserwacji

Wykaz obiektów konserwowanych przez PEC Świdnik