Cele Przedsiębiorstwa na 2021 rok przedstawiają się następująco:

 

  • Zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła o parametrach spełniających życzenia odbiorców z uwzględnieniem optymalizacji kosztów.

Przedsiębiorstwo, poprzez rozwój posiadanego system telemetrii – inteligentnego nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą, kontroluje w sposób ciągły pracę sieci ciepłowniczej. Po zakończeniu sezonu grzewczego przeprowadzone zostaną badania szczelności oraz przeglądy i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych.

 

  • Doskonalenie jakości usług w celu poprawy zadowolenia klientów.

Głównym priorytetem Spółki jest zadowolenie klientów ze świadczonych usług. Cel ten jest realizowany w oparciu o przyjęte wewnętrzne normy zawarte w instrukcjach dotyczących obsługi klientów i współpracy z nimi. W PEC Sp. z o.o. funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta oraz całodobowo pogotowie ciepłownicze.

 

  • Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej pozwalający na pozyskanie optymalnie dużej ilości przyłączonych do sieci nowych obiektów z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Spółka w sposób ciągły monitoruje planowane oraz prowadzone inwestycje  będące w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzja o przyłączeniu obiektu zapada z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. W 2021 roku Spółka zamierza prowadzić inwestycje związane z przyłączeniem sześciu nowo budowanych domów mieszkalnych: 4 przy ul. gen. Grota-Roweckiego, 1 przy ul. Św. Brata Alberta , 1 przy ul. Klonowej oraz budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Kusocińskiego.

 

  • Wdrażanie programu „Ciepła woda dla Świdnika z sieci miejskiej”.

Spółka ponownie zwróci się do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją współpracy przy wdrażaniu programu „Ciepła woda dla Świdnika z sieci miejskiej”, którego celem jest likwidacja piecyków gazowych i zastąpienie ich dostawą ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego. Dotychczasowe próby nie spotkały się z aprobatą naszych kontrahentów.

 

  • Dywersyfikacja źródła zasilania w ciepło.

W ramach podpisanego listu intencyjnego, Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało współpracę z Megatem EC – Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która  ma na celu budowę ciepłociągu łączącego sieć EC-MT z siecią PEC. Megatem EC – Lublin, jako strona wiodąca, jest w trakcie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ten cel. Realizacja powyższej inwestycji pozwoliłaby uzyskać drugie źródło zasilania w ciepło dla miasta Świdnik. Powyższy cel jest bardzo ważny ze względu na zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta oraz urynkowienie ceny zakupu ciepła.