Przedsiębiorstwo ponownie zwróci się do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją współpracy przy wdrażaniu programu „Ciepła woda dla Świdnika z sieci miejskiej”, którego celem jest likwidacja piecyków gazowych i zastąpienie ich dostawą ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego.

Spółka dwukrotnie podejmowała próby w tym zakresie, ale nasi kontrahenci nie podjęli współpracy.

Przedsiębiorstwo ponowi próbę rozpoczęcia programu ze Spółdzielnią Mieszkaniową proponując program pilotażowy dla jednego z budynków SM.