W ciągu całego roku praca sieci ciepłowniczej będzie podlegała całodobowej kontroli przez dyżurujących pracowników przy wykorzystaniu systemu telemetrii – systemu inteligentnego nadzoru i sterowania siecią.

Po zakończeniu sezonu grzewczego przeprowadzone zostaną badania szczelności sieci.

Spółka przeprowadzi niezbędne przeglądy i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych.