Przedsiębiorstwo podpisało list intencyjny z Megatem EC – Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczący współpracy mającej na celu zbadanie uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych budowy ciepłociągu łączącego sieć EC-MT z siecią PEC.

Realizacja powyższej inwestycji pozwoliłaby uzyskać drugie źródło zasilania w ciepło dla miasta Świdnik.

Powyższy cel jest bardzo ważny ze względu na zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta oraz urynkowienie ceny zakupu ciepła.