UWAGA :
  
Adres:
ul. C.K. Norwida 9
Świdnik
lubelskie
Świdnik
Polska
Telefon:
+48 81 751 27 62
Faks:
+48 81 751 29 36
Telefon komórkowy:
+48 81 468 73 07
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
 • administratorem moich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku przy ul. Norwida 9,
 • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przeze mnie korespondencji przez formularz kontaktowy na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW, możliwość utrzymania kontaktu z osobą, a także obrona roszczeń,
 • celami przetwarzania są: załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW, możliwość utrzymania kontaktu z osobą, a także obrona roszczeń,
 • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
 • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
 • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem także, iż na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.