Władzami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

 

Zgromadzenie Wspólników

organ stanowiący w najważniejszych sprawach Spółki.
Szczegółowe uregulowania dotyczące Zgromadzenia Wspólników zawiera Regulamin Zgromadzenia Wspólników,

Rada Nadzorcza

stały organ kontroli i nadzoru Spółki.
Szczegółowe uregulowania dotyczące Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej,

Zarząd

organ zarządzający, spełniający funkcję wykonawczą.
Zarząd podejmuje decyzje w zakresie bieżącej działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 11:03 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 11:34 Super User