Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Spółki.

Organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa określa schemat organizacyjny, stanowiący każdorazowa załącznik do regulaminu organizacyjnego Spółki, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział funkcji Członków Zarządu w zakresie kierowania, nadzoru, koordynacji wewnętrznej i odpowiedzialności.

 

W PEC Świdnik działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami i przedstawione graficznie w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Spółki:

 

Zgromadzenie wspólników

Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu [P]
(Dyrektor Naczelny) :

Dział Głównego Księgowego [PF]
(Główny Księgowy)

  • Z-ca Głównego Księgowego


Dział Administracyjno-Organizacyjny [PA]
(Kierownik Działu)

  • Inspektor ds. Windykacji
  • Inspektor ds. Zbytu
  • Inspektor ds Rozliczeń i Płac
  • Inspektor ds. Obsługi Klienta
  • Inspektor ds. ISO i Obsługi Sekretariatu
  • Sprzątaczka

Samodzielne Stanowisko Inspektor ds. BHP [PB]

Z-ca Prezesa [T]
(Dyrektor Techniczny)

Administrator Systemu Informatycznego + IOD [TI]

Samodzielne Stanowisko Dyspozytor Sieci Ciepłowniczej [TDS]

Sekcja ds. Technicznych i Inwestycji [TT]
(Główny Specjalista)

  • Inspektor ds. Technicznych i Inwestycji

Dział Utrzymania Ruchu i Wykonawstwa [TEW]
(Kierownik Działu)

Z-ca Kierownika Działu

  • Elektromonter
  • Elektromonter AKP
  • Monter Obsługi Pogotowie c.o.
  • Monter c.o. Spawacz
  • Monter c.o.

Inspektor ds. Rozliczeń - Magazynier

Sekcja Zaopatrzenia Materiałowego [TZ]
(Starszy Inspektor)

  • Pracownik Zaopatrzenia - Kierowca

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat organizacyjny 2021r pdf 0 bytes Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2004 07:57 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 sierpień 2011 08:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10 listopad 2015 08:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 13 wrzesień 2017 09:01 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 marzec 2022 06:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 31 marzec 2022 06:52 Super User